Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2013

ΠΟΛΥΜΕΣΑ


Θεωρία


Παρουσίαση των δομικών στοιχείων των πολυμέσων

Παρουσίαση των βασικών εννοιών
Βασικές έννοιες

Παρουσίαση σε powerpoint του υλικού που απαιτείται για την ανάπτυξη πολυμέσων
Παρουσίαση υλικού

Δραστηριότητες

Άσκηση1  (Σχεδιασμός Λογισμικού-Παρουσίαση)
Άσκηση2  (Πρόταση Ανάπτυξης)
Άσκηση3  (Διαφορετικοί τύποι σχεδιασμού)


Χρήσιμες Ιστοσελίδες

http://www.colorcombos.com/