ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ


ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015


* Εισαγωγή σπουδαστών / σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 (Διαβιβαστικό) (Προκήρυξη)
* Ηλεκτρονική Υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.) ΓΕΛ και ΕΠΑΛ
* Δελτίο τύπου εξεταστικά κέντρα Ειδικών Μαθημάτων 2015
* Ανακοίνωση εξεταστικών κέντρων ειδικών μαθημάτων 2015
* Δελτίο τύπου: Προγράμματα των πανελλαδικών εξετάσεων 2015
* Καθορισμός προγράμματος  πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2015
* Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση μαθητών και αποφοίτων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις πανελλαδικές εξετάσεις 2015, για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
* Υποβολή αίτησης - δήλωσης υποψηφίων γενικών λυκείων και επαγγελματικών λυκείων (ομάδας Β') για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση & αίτησης για ενδοσχολικό απολυτήριο
* Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση με το 10% των θέσεων εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016
* Ενημέρωση υποψηφίων (μαθητών και αποφοίτων) σχετικά με τη λειτουργία των Στρατιωτικών Σχολών για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016
* Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016
* Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 104968/Γ2/07-07-2014 Υ.Α. (Β΄ 1938) με θέμα: Καθορισμός εξεταστέας - διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014-2015 
* Πιστοποίηση αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α. για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
* Ενημέρωση υποψηφίων (μαθητών και αποφοίτων) σχετικά με τη λειτουργία των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016
* Καθορισμός εξεταστέας - διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ' τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014-2015


ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014