Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2013

Το υλικό του Υπολογιστή

Ποια είναι τα μέρη ενός υπολογιστή και ποιος ο τρόπος διασύνδεσης τους.Οι ιστοσελίδες που θα χρησιμοποιηθούν είναι:
Επιμέλεια Κατερίνα Καρακωνσταντάκη-Πληροφορικός