Κυριακή, 9 Νοεμβρίου 2014

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 
Διοργάνωση επιμορφωτικού σεμιναρίου εκπαιδευτικών από το Γραφείο Πολιτιστικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας σε συνεργασία με το 2ο Γενικό Λύκειο Ιλίου με θέμα: 
«Η αξιοποίηση των ΤΠΕ και των εργαλείων Web 2.0 στην υλοποίηση των Πολιτιστικών Προγραμμάτων» 
Χώρος διεξαγωγής: 2ο ΓΕ.Λ. Ιλίου
Έναρξη: 19/11/2014
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Πέμπτη 13/11/2014