Παρασκευή, 4 Ιουλίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Για την υποστήριξη των αποφοίτων της Γ' Λυκείου στη διαδικασία υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου, το Σχολείο θα είναι ανοικτό από τις 8:30 π.μ. έως και τις 13:30 μ.μ., κατά τις εξής ημέρες:
Δευτέρα, 7 Ιουλίου 2014
Τρίτη, 8 Ιουλίου 2014
Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2014
Δευτέρα, 14 Ιουλίου 2014
Υπενθυμίζεται, ότι η Δευτέρα, 14 Ιουλίου 2014, είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των μηχανογραφικών δελτίων.
Από τη Δ/νση του Σχολείου