Κυριακή, 3 Νοεμβρίου 2013

Παραδείγματα "Διεπαφή χρήστη"

Στην παρακάτω παρουσίαση βλέπουμε διάφορα παραδείγματα διεπαφής χρήστη σε μια πολυμεσική εφαρμογή.