Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2013

Γενικές Ασκήσεις με το πρόγραμμα PowerPOint

Σε αυτή την ενότητα αφότου οι μαθητές έχουν εξοικειωθεί με την εφαρμογή πολυμέσων καλούνται να συνθέσουν μια δική τους με υπόδειγμα την παρουσίασηΑσκήσεις