Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (24/06/2015)
 Οι έλεγχοι επίδοσης των μαθητών θα δοθούν τη Δευτέρα 29/06/2015 από τις 8:30 - 12:00.

Από τη Διεύθυνση