Πέμπτη, 22 Μαΐου 2014


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πληροφορίες αναφορικά με την ύλη και το πρόγραμμα των ενδοσχολικών εξετάσεων μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο "ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ".

Από τη Δ/νση του Σχολείου